STT CÁC LOẠI THỊT (Heo, bò.gà …) GIÁ TIỀN ĐƠN VỊ Đặt hàng
1 Móng heo rút xương (sỉ kiện 20kg) 800 1 Kg
2 Đùi gà dai (sỉ kiện 20kg) 550 1 Kg
3 Sách bò(sỉ kiện 20kg) 850 1 Kg
4 Cuống họng heo( sỉ kiện 20kg) 330 1 Kg
5 Thịt ba rọi không da (sỉ kiện 20kg) 700 1 Kg
6 Sườn già(sỉ kiện 20kg) 850 1 Kg
7 Tai heo(sỉ kiện 20kg) 350 1 Kg
8 Má heo (sỉ kiện 20kg) 480 1 Kg
9 Da heo (sỉ kiện 20kg) 430 1 Kg
10 Bắp bò (sỉ kiện 20kg) 1060 1 Kg
11 Gân bò thịt (sỉ kiện 20kg) 780 1 Kg
12 Móng giò cắt sẵn (sỉ kiện 20kg) 320 1 Kg
13 Diềm bò (sỉ kiện 20kg) 1050 1 Kg
14 Lưỡi heo (sỉ kiện 20kg) 680 1 Kg
15 Bắp gân heo (sỉ kiện 20kg) 750 1 Kg
16 Thịt diềm gan (sỉ kiện 20kg) 490 1 Kg
17 Thịt mông heo (sỉ kiện 20kg) 770 1 Kg
18 Bao tử (sỉ kiện 20kg) 350 1 Kg
19 Bắp đùi heo có bì lọc xương (sỉ kiện 20kg) 950 1 Kg
20 Dồi trường, tràng lợn(sỉ kiện 20kg) 750 1 Kg
21 Mũi heo( sỉ kiện 20kg) 380 1 Kg
22 Sụn non ( sỉ kiện 20kg) 500 1 Kg
23 Chân gà( sỉ kiện 20kg) 280 1 Kg
24 Vịt tươi 980 1 Con
25 Đuôi heo (sỉ kiện 20kg) 450 1 Kg
26 Thịt dê (sỉ kiện 20kg) 1420 1 Kg
27 Tim heo (sỉ kiện 20kg) 350 1 Kg
28 Lòng non(sỉ kiện 20kg) 680 1 Kg
29 Thịt ba rọi có da 980 1 Kg
30 Chả quế 950 1 Cái
31 Nầm lợn (bạ sữa) 980 1 Kg
32 Thịt băm( thịt heo xay) 650 1 Kg
33 Thịt nạt lòng (diềm gan) 600 1 Kg
34 Heo rừng VN 1800 1 Kg
35 Tai heo 490 1 Kg
36 Lưỡi heo (1 kg) 980 1 Kg
37 Dồi trường ( tràng lợn) 850 1 Kg
38 Sụn non 650 1 Kg
39 Thịt đùi heo, thịt mông 890 1 Kg
40 Bắp gân heo 910 1 Kg
41 Bắp đùi heo có bì nguyên cái( chân giò) 1050 1 Kg
42 Bắp đùi heo có bì cắt săn( chân giò) 1090 1 Kg
43 Thịt heo vai, thịt lưng 950 1 Kg
44 Thịt đầu heo 610 1 Kg
45 Thịt ba rọi không da 890 1 Kg
46 Setto lòng dồi 980 1 Kg
47 Thịt lưỡi heo(thịt cuốn lưỡi) 600 1 Kg
48 Bắp đùi heo có bì lọc xương ( chân giò) 1250 1 Kg
49 Ruột non( phèo) 790 1 Kg
50 Tim heo 490 1 Kg
51 Bao tử heo tươi ( dạ dày) 490 1 Kg
52 Lưỡi heo(0,5kg) 500 1 Bì
53 Thịt ba rọi (sỉ kiện 30kg) 680 1 Kg
54 Mũi heo 450 1 Kg
55 Cổ họng heo 450 1 Kg
56 Gan heo 250 0.5 Kg
57 Móng giò cắt sẵn (chân lợn ) 490 1 Kg
58 Bì tươi (dùng làm nem thính) 750 1 Bì(0,5 kg)
59 Đuôi heo 550 1 Kg
60 Giò lụa 850 1 Cái
61 Sườn non (loại ngon) 650 1 Kg
62 Xương  ống heo cắt sẵn 280 1 Kg
63 Da heo tươi (bì tươi) 290 0.5 Bì
64 Gan heo 250 0.5 Kg
65 Cật heo 350 1 Bì(0.5)
66 Mỡ heo 350 1 Kg
67 Sườn già cắt sẵn 1050 1 Kg
68 Tổ ong bò 950 1 Kg
69 Thịt nạt má đầu 790 Kg
70 Lòng già 980 1 Kg
71 Khấu đuôi 980 Kg
72 Bò viên nhỏ 550 1 Bì(200 Gram)
73 Nạm bò 1380 1 Kg
74 Diềm bò 1150 1 Kg
75 Bắp bò nạc 1450 1 Kg
76 Bắp gân bò 1380 1 Kg
77 Thịt bò đùi 1480 1 Kg
78 Thịt bò vai 1490 1 Kg
79 Gà ủ muối 1180 1 Con
80 Gà dai (sỉ kiện 20 con) 450 1 Con
81 Sách bò (lá sách bò) 950 1 Kg
82 Móng giò lọc xương 850 1 Kg
83 Đùi gà nguyên cái 650 1 Kg
84 Đùi gà không xương 550 1 Kg
85 Cánh gà 680 1 Kg
86 Chân gà 380 1 Kg
87 Tim gan gà 480 1 Kg
88 Mề gà 680 1 Kg
89 Tim gà 350 1 Kg
90 Đùi gà ướp nướng 750 1 Kg
91 Chim cút 600 1 Bì(5 Con)
92 Gà dai loại ngon(1,3kg-1,5kg) 500 1 Con
93 Gà non 490 1 Con
94 Đùi gà dai lọc xương 750 1 Kg
95 Củ tỏi gà ( lốc 2 kg) 1100 1 Lốc
96 Vịt tươi (1,7kg-1,8kg)kèm sấu 980 1 Con
97 Trứng gà lộn 100 1 Trứng
98 Trứng lộn Trắng 110 1 Trứng
99 Huyết luộc 300 1 Hộp(300 gram)
100 Ức gà 590 1 Kg
101 Củ tỏi gà 630 1 Kg

CO SAU SHOP (Cửa Hàng Cô Sáu)
Gunmaken Isesakishi Sannocho 160 - 5.

Viber:  080.9394.7324.

Softbank : 080.3605.8598

au :080.9394.7324.

Tel/Fax : 0270.21.7053.

Email: cosaujp@gmail.com. Website: www.cosaujp.com.