STT CÁC MÓN ĂN ĐẶC SẢN GIÁ TIỀN ĐƠN VỊ Đặt hàng
1 Giò bò 1000 1 Cái
2 Bánh chưng 1000 1 Cái
3 Bánh tét 1000 1 Cái
4 Giò lụa 800 1 Cái
5 Chả cá thác lác tươi 900 1 Hộp(300gr)
6 Chả giò cầu tre (nem rán) 700 1 Hộp
7 Chả giò rế 790 1 Hộp
8 Thịt dê 1450 1 Kg
9 Heo rừng VN 1980 1 Kg
10 Khô gà lá chanh 500 1 Bì
11 Khô gà lá chanh (0,5kg) 1400 1 Bì
12 Khô bò (250gr) 1180 1 Bì
13 Khô bò (0,5kg) 1500 1 Bì
14 Cá ba sa (cá tra) 490 1 Bì(0,5kg)
15 Thịt đùi ếch 880 1 Bì(0,5kg)
16 Lươn tươi VN (làm sạch) 1280 1 Bì(0,5kg)
17 Cua tươi xay (dùng nấu riêu cua..) 750 1 Hộp(300gr)
18 Ốc bưu tươi 1250 1 Bì(0,5kg)
19 Cá kèo thiên nhiên 1250 1 Bì(0,5kg)
20 Cá trê thái 1180 1 Lốc(800gr)
21 Cá rô ruộng 790 1 Bì(0,5kg)
22 Cá lóc, cá quả vn 1180 1 Kg
23 Cá rô phi 580 1 Con
24 Cá diêu hồng 980 1 Con
25 Khô cá mối 750 1 Bì(300gr)
26 Khô cá trê 980 1 Bì(450gr)
27 Khô cá lóc 780 1 Bì(300gr)
28 Khô cá diêu hồng 750 1 Bì(300gr)
29 Khô cá rô phi 750 1 Bì(300gr)
30 Khô cá ba sa 750 1 Bì(300gr)
31 Chả cá chiên 1300 1 Bì(0,5 kg)
32 Nem nướng 1000 1 Hộp(0,5kg)
33 Lạc (đậu phộng) luộc 450 1 Bì
34 Sườn già ướp nướng 1150 1 Kg
35 Chim cút ướp nướng 750 1 Bì(5 Con)
36 Sườn non ướp nướng 750 1 Bì
37 Mỡ heo ( sỉ kiện 20kg) 280 1 Kg
38 Bắp heo cắt khoanh (sỉ kiện 20kg) 989 1 Kg
39 Móng heo rút xương (sỉ kiện 20kg) 800 1 Kg
40 Đùi gà dai (sỉ kiện 20kg) 550 1 Kg
41 Sách bò(sỉ kiện 20kg) 850 1 Kg
42 Cuống họng heo( sỉ kiện 20kg) 330 1 Kg
43 Thịt ba rọi không da (sỉ kiện 20kg) 700 1 Kg
44 Sườn già(sỉ kiện 20kg) 950 1 Kg
45 Tai heo(sỉ kiện 20kg) 350 1 Kg
46 Má heo (sỉ kiện 20kg) 480 1 Kg
47 Da heo (sỉ kiện 20kg) 430 1 Kg
48 Bắp bò (sỉ kiện 20kg) 1360 1 Kg
49 Gân bò thịt (sỉ kiện 20kg) 780 1 Kg
50 Móng giò cắt sẵn (sỉ kiện 20kg) 320 1 Kg
51 Diềm bò (sỉ kiện 20kg) 1350 1 Kg
52 Lưỡi heo (sỉ kiện 20kg) 980 1 Kg
53 Bắp gân heo (sỉ kiện 20kg) 750 1 Kg
54 Thịt diềm gan (sỉ kiện 20kg) 490 1 Kg
55 Thịt mông heo (sỉ kiện 20kg) 770 1 Kg
56 Bao tử (sỉ kiện 20kg) 350 1 Kg
57 Bắp đùi heo có bì lọc xương (sỉ kiện 20kg) 950 1 Kg
58 Dồi trường, tràng lợn(sỉ kiện 20kg) 750 1 Kg
59 Mũi heo( sỉ kiện 20kg) 380 1 Kg
60 Sụn non ( sỉ kiện 20kg) 500 1 Kg
61 Chân gà( sỉ kiện 20kg) 280 1 Kg
62 Vịt tươi (sỉ kiện 18 con) 980 1 Con
63 Đuôi heo (sỉ kiện 20kg) 450 1 Kg
64 Thịt dê (sỉ kiện 20kg) 1420 1 Kg
65 Tim heo (sỉ kiện 20kg) 350 1 Kg
66 Lòng non(sỉ kiện 20kg) 680 1 Kg
67 Thịt ba chỉ không da (sỉ kiện 20kg) 680 1 Kg
68 Sụn non băm (sỉ kiện 20kg) 600 1 Kg
69 Chả cá thác lác tươi 900 1 Hộp(300gr)
70 Chả giò cầu tre,nem ráng 700 1 Hộp
71 Chả giò rế 790 1 Hộp
72 Gà ủ muối 1180 1 Con
73 . 0 1 Con
74 Thịt dê 1450 1 Kg
75 Heo rừng có da lọc xương 1980 1 Kg
76 Heo rừng VN 1980 1 Kg
77 Khô gà lá chanh (0,5kg) 1400 1 Kg(0,5 kg)
78 Khô gà lá chanh 500 1 Bì
79 Khô bò 1180 1 Bì(250gr)
80 Khô bò (0,5kg) 1500 1 Bì(0,5 kg)
81 Chè thái ( chè sầu) 390 1 Bì
82 Đùi vịt (lốc 2kg) 1600 1 Lốc
83 Cá sặc trứng 980 1 Bì(0,5 kg)
84 Cá ba sa (cá tra) 490 1 Bì(0,5 kg)
85 Sứa 650 1 Bì
86 Lươn tươi VN (làm sạch)(0,5kg) 1280 1 Bì
87 Thịt đùi ếch 880 0.5 Bì
88 Cua tươi xay (dùng nấu rêu cua...) 750 1 Hộp(300gr)
89 Ốc bưu tươi 1250 0.5 Kg
90 Cá kèo thiên nhiên 1250 0.5 Kg
91 Cá bông lau VN 620 0.5 Kg
92 Cá trê Thái 1180 1 Lốc(800gr)
93 Cá hộp Thái Lan 120 Hộp
94 Cá rô ruộng 790 0.5 Kg
95 Cá lóc , cá quả vn 1180 1 Kg
96 Cá rô phi 580 1 Con
97 Khô cá mối 750 1 Bì(300gr)
98 Khô cá ba sa 750 1 Bì(300gr)
99 Khô cá trê 980 1 Bì(450gr)
100 Khô cá lóc 780 1 Bì(300gr)
101 Khô cá rô phi 750 1 Bì(300gr)
102 Khô cá diêu hồng 750 1 Bì(300gr)
103 Bánh cuốn tươi (bánh ướt) 700 0.5 Kg
104 Bánh canh tươi 1200 1 Kg
105 Cá diêu hồng 980 1 Con
106 Cá chim 1180 1 Kg
107 Chả cá chiên 1300 1 Bì(0,5kg)
108 Lạc ( đậu phộng) luộc 450 Kg(0.5)
109 Nem nướng 1000 1 Hộp(0,5 kg)
110 Sườn già ướp nướng 1150 1 Kg
111 . 0 1 Kg
112 Chim cút ướp nướng 750 Bì(5 con)
113 . 0 1 Bì
114 Giò lụa 800 1 Cái

CO SAU SHOP (Cửa Hàng Cô Sáu)
Gunmaken Isesakishi Sannocho 160 - 5.

Viber:  080.9394.7324.

Softbank : 080.3605.8598

au :080.9394.7324.

Tel/Fax : 0270.21.7053.

Email: cosaujp@gmail.com. Website: www.cosaujp.com.