STT CÁC LOẠI THỊT (Heo, bò.gà …) GIÁ TIỀN ĐƠN VỊ Đặt hàng
1 Thịt ba rọi có da 1080 1 Kg
2 Thit ba rọi không da 1050 1 Kg
3 Thịt heo rừng 1600 1 Kg
4 Nầm lợn ( bạ sữa) 1100 1 Kg
5 Tai heo 530 1 Kg
6 Lưỡi heo (1 kg) 980 1 Kg
7 Dồi trường ( tràng lợn) 900 1 Kg
8 Sụn non 850 1 Kg
9 Thịt đùi heo, thịt mông 890 1 Kg
10 Bắp gân heo 910 1 Kg
11 Bắp đùi heo có bì nguyên cái( chân giò) 1050 1 Kg
12 Bắp đùi heo có bì cắt săn( chân giò) 1090 1 Kg
13 Thịt heo vai, thịt lưng 950 1 Kg
14 Thịt đầu heo 610 1 Kg
15 Thịt băm (thịt heo xay) 690 1 Kg
16 Thịt Nạt lòng (diềm gan) 630 1 Kg
17 Thịt lưỡi heo(thịt cuốn lưỡi) 630 1 Kg
18 Bắp đùi heo có bì lọc xương ( chân giò) 1250 1 Kg
19 Ruột non( phèo) 850 1 Kg
20 Tim heo 590 1 Kg
21 Bao tử heo tươi ( dạ dày) 520 1 Kg
22 Lưỡi heo 490 0.5 Kg
23 Lòng dồi tiết 850 1 Kg
24 Mũi heo 490 1 Kg
25 Cổ họng heo 450 1 Kg
26 Móng giò rút xương 900 1 Kg
27 Móng giò cắt sẵn (chân lợn ) 550 1 Kg
28 Lòng già 980 1 Kg
29 Đuôi heo 550 1 Kg
30 Sườn già (cắt sẵn) 1050 1 Kg
31 Sườn non (loại ngon) 850 1 Kg
32 Xương  ống heo cắt sẵn 280 1 Kg
33 Da heo tươi (bì tươi) 300 0.5 Kg
34 Gan heo 250 0.5 Kg
35 Khấu đuôi 980 1 Kg
36 Mỡ heo 350 1 Kg
37 Sườn cốt lếch 850 1 Kg
38 Setto lòng dồi 1180 1 Kg
39 Thịt má đầu ( heo) 590 Kg
40 Bì tươi (dùng làm nem thính ) 800 0.5 Kg
41 Bò viên nhỏ 450 1 Bì(200 gram)
42 Diềm bò harami 1280 1 Kg
43 Nạm bò 1280 1 Kg
44 Đuôi bò 1290 1 Kg
45 Gân bò trắng 1100 1 Kg
46 Bắp gân bò 1700 1 Kg
47 Thịt bò đùi 1700 1 Kg
48 Thịt bò vai 1380 1 Kg
49 Xương bò cắt sẵn (xương chân) 390 1 Kg
50 Tổ ong bò 950 1 Kg
51 Sách bò (lá sách bò) 950 1 Kg
52 Chân gà rút xương 1050 1 Kg
53 Cánh gà 650 1 Kg
54 Chân gà 380 1 Kg
55 Tim gan gà 480 1 Kg
56 Mề gà 650 1 Kg
57 Tim gà 650 1 Kg
58 Đùi gà ướp nướng 750 1 Kg
59 Vịt quay 2200 1 Con
60 Gà dai loại ngon 690 1 Con
61 Đùi gà không xương 650 1 Kg
62 Đùi gà dai nguyên cái 750 1 Kg
63 Vịt tươi 1400 1 Con
64 Trứng lộn 79 1 Trứng
65 Ức gà 590 1 Kg
66 Củ tỏi gà 600 1 Kg

CO SAU SHOP (Cửa Hàng Cô Sáu)
Gunmaken Isesakishi Sannocho 160 - 5.

Viber:  080.9394.7324.

Softbank : 080.3605.8598

au :080.9394.7324.

Tel/Fax : 0270.21.7053.

Email: cosaujp@gmail.com. Website: www.cosaujp.com.