LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ

 • Cô Sáu Shop

  CO SAU SHOP (Cửa Hàng Cô Sáu)
  Gunmaken Isesakishi Sannocho 160 - 5.

  Viber:  080.9394.7324.

  Softbank : 080.3605.8598

  au :080.9394.7324.

  Tel/Fax : 0270.21.7053.

  Email: cosaujp@gmail.com. Website: www.cosaujp.com.

Thông tin liên hệ

* Bắt buộc

CO SAU SHOP (Cửa Hàng Cô Sáu)
Gunmaken Isesakishi Sannocho 160 - 5.

Viber:  080.9394.7324.

Softbank : 080.3605.8598

au :080.9394.7324.

Tel/Fax : 0270.21.7053.

Email: cosaujp@gmail.com. Website: www.cosaujp.com.