STT MỸ PHẨM GIÁ TIỀN ĐƠN VỊ Đặt hàng
1 Dầu gội Enchentuer 1750 1 Chai
2 Sữa tắm Enchentuer 1750 1 Chai(Lớn)
3 Lăn nách Enchentuer 900 1 Chai
4 Xịt phòng Enchentuer 1300 1 Chai(Lớn)
5 Kem nghệ 400 1 Hộp
6 Dầu gội Clear 1500 1 Hộp
7 Dầu gội trị gầu Head Shouders 1250 1 Chai
8 Vệ sinh phụ nữ Dạ hương 750 1 Chai
9 Dầu xanh 700 1 Chai
10 Kem đánh răng 500 1 Ống
11 Card điện thoại Nagaijikan 2400 1 Card

CO SAU SHOP (Cửa Hàng Cô Sáu)
Gunmaken Isesakishi Sannocho 160 - 5.

Viber:  080.9394.7324.

Softbank : 080.3605.8598

au :080.9394.7324.

Tel/Fax : 0270.21.7053.

Email: cosaujp@gmail.com. Website: www.cosaujp.com.