Giỏi hàng

STT Tên sản phẩm Giá sản phẩm/Đơn vị Số lượng đặt hàng Thành tiền Cập nhật/Xóa
Bạn chưa đặt hàng sản phẩm nào

CO SAU SHOP (Cửa Hàng Cô Sáu)
Gunmaken Isesakishi Sannocho 160 - 5.

Viber:  080.9394.7324.

Softbank : 080.3605.8598

au :080.9394.7324.

Tel/Fax : 0270.21.7053.

Email: cosaujp@gmail.com. Website: www.cosaujp.com.